NHÀ VÀ ĐẤT
Nhà bán

Diện tích: 176m2

Quận 6

Giá: 4,5 tỷ

Nhà bán

Diện tích: 87,8m2

Quận 6

Giá: 5,5 tỷ

Đất bán

Diện tích: 76m2

Quận 6

Giá: 2,8 tỷ

Đất bán

Diện tích: 68m2

Quận 6

Giá: 2,6 tỷ

Đất bán

Diện tích: 72m2

Quận 6

Giá: 2,1 tỷ

Nhà bán

Diện tích: 61,6m2

Quận 6

Giá: 2,65 tỷ

Nhà bán

Diện tích: 29,75m2

Quận 11

Giá: 1,85 tỷ

Nhà bán

Diện tích: 92m2

Quận 6

Giá: 6 tỷ

Nhà bán

Diện tích: 151,6m2

Quận 6

Giá: 5,5 tỷ

 

 

Nhà bán

Diện tích : 64m2

Quận 6

Giá: 4 tỷ

Nhà bán

Diện tích: 53,1m2

Quận 6

Giá: 1,9 tỷ

 

Nhà bán

Diện tích : 157,4m2

Quận 6

Giá: 5,6 tỷ

Nhà bán

Diện tích: 98,3m2

Quận 8

Giá: 1,85 tỷ

Nhà bán

Diện tích: 122,1m2

Quận 8

Giá: 3 tỷ

Đất bán

Diện tích: 109,2m2

Quận 8

Giá: 1,75 tỷ

Trang :  1 
new